Logo Woondienst Roeselare

Project

Alternatieve woonvormen

charles-deluvio-lkHNDf-oXTk-unsplash.jpg

Wanneer jongeren of jonge gezinnen op zoek gaan naar een plekje voor zichzelf, wordt vaak meteen gekeken in de richting van het traditioneel kopen of huren van een ééngezinswoning. Toch zien we dat er creatiever kan omgegaan worden met de manier van wonen. Hieronder worden enkele voorbeelden van alternatieve vormen van wonen kort toegelicht en worden de voordelen van het verlaten van het traditionele wonen belicht.

ANDERS WONEN

Kangoeroe-wonen en zorgwonen

In een kangoeroewoning woont een alleenstaande oudere of een ouder echtpaar samen met een jong gezin of een jongere alleenstaande. Zij hoeven niet per sé familie te zijn van elkaar. Ze wonen in hetzelfde huis, maar elk apart. Binnen een woning wordt namelijk een kleinere woonentiteit of buidel gecreëerd. Meestal verblijft de oudere of het ouder koppel in deze kleinere entiteit die aangepast is aan hun noden en behoeften inzake mobiliteit. Elk gezin krijgt een eigen leefruimte, slaapkamer(s), toilet, badkamer en keuken. Soms worden er een aantal gemeenschappelijke ruimtes voorzien, zoals een wasruimte, berging of kelder en de tuin. Voor ouderen van wie het huis na het uitzwermen van de kinderen te groot wordt, kan dit een goede oplossing zijn. Zowel financieel als vanuit sociaal oogpunt heeft kangoeroe-wonen tal van voordelen:

  • De ouderen hebben een jong gezin om op terug te vallen, waardoor ze misschien langer in de huidige woning kunnen verblijven (informele zorg)
  • De ouderen kunnen eens voor bijvoorbeeld de opvang van de kinderen instaan
  • De (maandelijkse) kosten kunnen gedeeld worden
  • Jonge gezinnen kunnen voordelig wonen op deze manier
  • Ouderen vereenzamen niet

In Vlaanderen werd voor gezinnen die een bejaarde ouder of hulpbehoevende willen opvangen het systeem van zorgwonen uitgewerkt. Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee ouderen (waarvan minstens één ouder > 65 jaar) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning en mag geen vrijstaand bijgebouw of mobiele zorgunit zijn (hiervoor is namelijk een omgevingsvergunning nodig en wordt een extra huisnummer toegekend). Als je een zorgwoning gaat inrichten binnen het bestaande bouwvolume, volstaat een melding bij de gemeente met een meldingsformulier of online via het omgevingsloket, ongeacht of u werken aan de woning uitvoert. Als het bouwvolume moet worden uitgebreid, heb je toch een omgevingsvergunning nodig.

Woningdelen

Voor jonge koppels en gezinnen is de aankoop van een eigen woning steeds minder vanzelfsprekend. De stijgende marktprijzen maken het moeilijk om een lening te krijgen. Woningdelen kan hieraan tegemoet komen. Bij deze woonvorm koop je namelijk samen met bevriende koppels een woning aan die je verdeelt in verschillende woonentiteiten, bijvoorbeeld een groot herenhuis of oud industrieel pand. Doordat zowel de aankoop als de verbouwingswerken gezamenlijk gebeuren, kan hierop veel bespaard worden. Elk gezin heeft een eigen privégedeelte. De functionele ruimtes zoals de gang, kelder, tuin, garage en wasplaats zijn gemeenschappelijk.

Cohousing

Een andere gemeenschappelijke vorm van wonen is cohousing. Elk gezin of bewoner heeft een eigen woning of appartement met een leefruimte, keuken, badkamer, toilet en slaapkamer(s). Daarnaast zijn er nog gemeenschappelijke ruimtes zoals een gezamenlijke keuken en leefruimte, gemeenschappelijke tuin, wasplaats, garage of fietsberging, hobby- en ontspanningsruimte waardoor tussen de bewoners ontmoeting wordt gecreëerd. Samenleven als één gemeenschap staat hierbij centraal. Mensen kunnen door deze woonvorm beroep doen op elkaars hulp. Iedere bewoner heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Naast het voordeel dat de bewoners elkaar kunnen helpen is deze woonvorm kostenbesparend. Materiaal of werkgereedschap kan gedeeld worden. Integratie van verschillende profielen en sociale mix zijn hierbij sleutelwoorden. Cohousing projecten in Vlaanderen ontstaan meestal door een gemeenschappelijke aankoop van een pand.

ANDERS BOUWEN

Containerbouw

Een manier om sterk te besparen op de kosten van een bouwproject is bijvoorbeeld door middel van containerbouw. Door de aaneenschakeling van zeecontainers/woonunits wordt de woning gerealiseerd. Daarbij hoeft de bewoner niet aan comfort in te boeten. De units zijn prefabricaat en worden op hun geheel geplaatst en aan elkaar gekoppeld. Voordeel is dat een eigen woning bouwen op deze manier 30 tot 50% goedkoper wordt. Bovendien kan je als starter bijvoorbeeld kiezen voor 3 units en kunnen bij eventuele gezinsuitbreiding nog units bijgeplaatst worden. Nog een pluspunt is dat je door deze bouwtechniek 100% kan beantwoorden aan de huidige energienormen. De bouw van dergelijke woning gaat ook erg snel. Doordat de woonunits worden voorbereid, neemt het effectief plaatsen ervan weinig tijd in beslag. De buitenzijde van de woonunits kan afgewerkt worden met metselwerk of houtstructuren, waardoor je niet kan zien dat het allemaal afzonderlijke woonunits zijn. In Vlaanderen zijn er al enkele bedrijven gespecialiseerd in containerbouw. Zowel voor woon- als werkfuncties wordt steeds meer van deze techniek gebruik gemaakt.

Meegroeiwonen

Meegroeiwonen is een woonvorm waarbij rekening wordt gehouden met de veranderingen in de verschillende fasen van je leven. Kenmerkend aan deze woning is dat ze in alle situaties makkelijk aanpasbaar zijn door kleine ingrepen. Een jong koppel dat denkt aan gezinsuitbreiding kan bijvoorbeeld door middel van een flexibele binnenwand een kinderkamer maken. Wanneer het kind het nest verlaat kan deze gemakkelijk terug weggenomen worden. Verder kan nagedacht worden aan de noden die je kunt hebben als je ouder wordt. Brede doorgangen, weinig trappen en drempels, een hangende wastafel in de badkamer, een inloopdouche, enzovoort. Zo kan je op je oude dag zolang mogelijk thuis blijven. Bovendien zorgen dergelijke keuzes ervoor dat bij verkoop de woning aantrekkelijk is voor elk type kandidaat-koper.

ANDERS KOPEN

Hamsterhuren

Jonge starters die vandaag een woning wensen aan te kopen kunnen in weinig gevallen nog 100% lenen van de bank. Een eigen inbreng van 20% van de aankoopsom is meestal een voorwaarde om een lening te kunnen krijgen. Voor wie meteen kopen dan geen optie is, maar huren weggegooid geld vindt, kan hamsterhuren de oplossing bieden. Met hamsterhuren kan je namelijk een woning huren waarbij je na een aantal jaar de kans hebt om deze ook effectief aan te kopen. Het huurgeld dat je in die jaren betaalde (of gehamsterd hebt) wordt gebruikt als eigen aandeel in de koopsom. Je huurgeld wordt als het ware opgespaard om een eigen inbreng in de woning te kunnen financieren en een lening te kunnen aangaan. De uiteindelijke aankoop van de woning is echter niet verplicht. Indien de huurwoning dan toch niet helemaal beantwoordt aan wat je in gedachten had, heb je het huis gewoon gehuurd. De aankoopprijs wordt op voorhand bepaald, wat het bijkomend voordeel met zich meebrengt dat de prijs niet mee stijgt met de marktprijzen.