Logo Woondienst Roeselare

Nieuwsbericht

Enquête alleenwonenden/éénoudergezinnen

Enquête.jpg

Alleenwonenden en éénoudergezinnen hebben het vaak moeilijk op de woningmarkt. De Woondienst Regio Roeselare wil graag meer inzicht krijgen in de noden en behoeften van deze doelgroep om toekomstige beleidsbeslissingen hierop te kunnen afstemmen. Daarom stelden ze een bevraging op. Behoor jij tot de doelgroep alleenwonenden en éénoudergezinnen? Help de Woondienst Regio Roeselare dan verder en vul de bevraging in via https://bit.ly/onderzoekwonen