Logo Woondienst Roeselare

Project

Proef Wonen

remi-walle-UOwvwZ9Dy6w-unsplash.jpg

Wat is proef-wonen?

Proef-Wonen creëert een woonaanbod, waarbij bepaalde personen een prioriteitscode kunnen bekomen binnen de sociale huisvesting, op voorwaarde dat ze tot de doelgroep behoren en de aanmeldende dienst begeleiding kan voorzien gedurende het ganse traject proef-wonen.

Doelgroep

We onderscheiden 2 doelgroepen (alleenstaanden/koppels/gezinnen)

Mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben. Zij vinden vaak moeilijk een woning, de stap naar zelfstandig wonen is soms (te) groot...

Mensen die nood hebben aan begeleiding om zelfstandig te kunnen (leren) wonen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn bepalend om al dan niet voor Proef-Wonen in aanmerking te komen:

 • Je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden sociale huur
 • Gebrek aan een alternatieve/ beter passende woonvorm
 • Er is bereidheid om begeleiding te aanvaarden in de vorm van een integraal leertraject
  • De tajectbegeleidende dienst engageert zich om gedurende de gehele proefperiode begeleiding aan te bieden aan de proef-woner (of ten gepaste tijde een beter geschikte dienst in te schakelen waarbij de continuïteit van de zorg niet in het gedrang komt)
   • Minimaal controle op de huurderverplichtingen (door o.m. huisbezoek)
   • Ook wanneer het contact moeilijk verloopt: nabijheid verzekeren, rekening houdende met de specifieke noden van de proef-woner
  • De proef-woner engageert zich om de begeleiding te aanvaarden in de vorm van een leertraject voor de gehele proefperiode

Hoe aanmelden?

Naar aanleiding van een evaluatietraject dat binnen proef-wonen werd afgelegd, starten we binnen de 3 regio’s (Roeselare, Izegem en Tielt) vanaf 1/11/2021 met de goedgekeurde aangepaste werking proef-wonen die in overleg met de deelnemende woon- en welzijnsactoren werd uitgewerkt. Er werd een nieuw aanmeldingsformulier uitgewerkt.

Kernprincipes methodiek

 • Regionale en sectoroverschrijdende krachtenbundeling
 • Voorrang bij de bouwmaatschappij via het intergemeentelijk toewijzingsreglement (art. 24 KBSH: 5% van het gemiddeld aantal toewijzingen van de laatste vijf jaar)
 • Proef-woners engageren zich tot een integraal leertraject op maat voor een proefperiode van minimum 1 jaar, maximum 2 jaar
  • Nabijheid van begeleiding op maat (integraal)
  • Ontwikkelen van de nodige vaardigheden om zelfstandig wonen mogelijk te maken
  • Minimaal zesmaandelijkse evaluatie op het team proef-wonen
  • Na een positieve eindevaluatie: reguliere sociale verhuring
 • Multidisciplinaire benadering via de Teams Proef-wonen, waar zowel woon- als welzijnsactoren een stem hebben
 • Aandacht voor maximale participatie en inspraak van de (kandidaat-) proef-woner

Nieuws

Er komt binnenkort een nieuwe nieuwsbrief aan.

Contact

Roeselare

Floortje Scheldeman (Roeselare): 051 80 59 72 floortje.scheldeman@roeselare.be

Tine Demarré (regio Roeselare): 051 26 24 78 tine.demarre@roeselare.be

Tielt

Joline Snauwaert : 051 42 81 85 joline.snauwaert@tielt.be

Nathalie David: 051 42 81 81 nathalie.david@tielt.be

Izegem

Maaike Debruyne: 051 32 14 93 maaike.debruyne@woondienst.be

Bart Beernaert: 051 32 14 93 bart.beernaert@woondienst.be