Conformiteitsattest

Wie een woning of kamer (bv studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar.

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de Woondienst.

Contacteer onze technisch adviseur Luc Depla voor meer info.

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be