Conformiteitsattest

Wie een woning of kamer (bv. studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen. De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Indien men verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor is het conformiteitsattest wél verplicht. Met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar.

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de Woondienst.

Contacteer onze technisch adviseur voor meer info.

Luc Depla
luc.depla@roeselare.be 
051/ 26 24 39

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be