Huren op de private huurmarkt

Lijst te huur 

Hieronder vindt u een beknopte lijst van appartementen en huizen die worden verhuurd door particulieren regio Roeselare, met een maximum huurprijs van 550€.

  • Klik hier voor de lijst met huizen.
  • ​Klik hier voor de lijst met appartementen.

Raadpleeg hier de lijst met immokantoren in de regio Roeselare.

 

Woonbuddy

Samen met stad Roeselare werd de woonbuddy-werking opgestart met als doel het ondersteunen van kwetsbare personen in hun zoektocht naar een geschikte woning.  Hiervoor werd een samenwerking aangegaan met Werkspoor (lokale diensteneconomie).

Voor meer info kan u ons steeds contacteren.

Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs

De tegemoetkoming in de huurprijs (vroeger de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning. Ook als u verhuist van een private huurwoning naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, kan u de tegemoetkoming in de huurprijs aanvragen.
Klik hier voor meer informatie.

 

Vlaamse huurpremie

De Vlaamse overheid geeft een maandelijkse premie als je 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. Deze premie helpt je om de huur te betalen van je private huurwoning.
Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je automatisch een aanvraagformulier. Dit vul je in en bezorg je samen met een kopie van je huurcontract aan Wonen Vlaanderen.
Klik hier voor meer informatie

 

Vermindering onroerende voorheffing

Hoewel u als huurder geen onroerende voorheffing betaalt, kan u toch in aanmerking komen voor een vermindering. U kan in aanmerking komen voor volgende verminderingen:

  • voor kinderbijslaggerechtigde kinderen (vanaf 2 kinderen ten laste)
  • voor een gehandicapte persoon
  • voor een grootoorlogsverminkte

Een huurder die meent voor één van deze verminderingen in aanmerking te komen, dient hiervoor éénmalig een meldingsformulier in te vullen (daarna ontvangt u de vermindering automatisch, ook na verhuis).
Het meldingsformulier voor huurders dient voor één mei van het aanslagjaar teruggestuurd te worden naar de Vlaamse Belastingdienst om nog datzelfde aanslagjaar de vermindering automatisch te krijgen.
Aangezien de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend aan de eigenaar (verhuurder) die deze dan dient te verrekenen met de maandelijkse huurprijs.
Klik hier voor meer info.
Klik hier voor het aanvraagformulier.

 

Huurdersbond  

De Huurdersbond verdedigt de belangen van sociale en private huurders. Zij geven juridisch huuradvies bij concrete problemen, vb. over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties...
Indien u het advies van de Huurdersbond wenst te raadplegen, kunt u terecht op hun adviespunt in Roeselare in de kantoren van het welzijnshuis.

Gasthuisstraat 10 (Welzijnshuis)
vrije spreekuren:
maandag van 16.30u - 18.30u
woensdag van 10u - 12u 

Met dringende vragen kunt u terecht op het centraal secretariaat te Brugge:
Vlamingdam 55
8000 Brugge
tel: 050/33 77 15
info@huurdersbondwestvlaanderen.be

 

Wetgeving

Op volgende website vind je een gedetailleerde uitleg over de volledige private huurwetgeving. Je vindt er een antwoord op al uw vragen over het huren of verhuren van een woning: Wat zijn uw rechten en plichten als huurder of als verhuurder? Wat is de duur van een huurovereenkomst? Hoe worden de huurprijs en de lasten berekend? Wie betaalt welke kosten? Wat moet u doen bij een verandering van eigenaar of bij een geschil? 
http://www.belgium.be/nl/publicaties/publ_de_huurwet.jsp
Indien je vragen hebt, kun je steeds terecht bij de Woondienst. Voor huurgeschillen kun je je als huurder ook wenden tot de Huurdersbond.

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be