Huren op de private huurmarkt

Lijst te huur 

Hieronder vindt u een beknopte lijst van appartementen en huizen die worden verhuurd door particulieren regio Roeselare, met een maximum huurprijs van €650.

  • Klik hier voor de lijst met huizen. 
  • ​Klik hier voor de lijst met appartementen. 

Raadpleeg hier de lijst met immokantoren in de regio Roeselare. 

Vlaamse huurpremie

De Vlaamse overheid geeft een maandelijkse premie als je 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning. Deze premie helpt je om de huur te betalen van je private huurwoning.
Als je hiervoor in aanmerking komt, krijg je automatisch een aanvraagformulier. Dit vul je in en bezorg je samen met een kopie van je huurcontract aan Wonen Vlaanderen.

Klik hier voor meer informatie

Vermindering onroerende voorheffing

Hoewel u als huurder geen onroerende voorheffing betaalt, kan u toch in aanmerking komen voor een vermindering van de huurprijs. Deze vermindering wordt toegepast voor: 

  • Kinderbijslaggerechtigde kinderen (vanaf 2 kinderen ten laste)
  • Een gehandicapte persoon
  • Een grootoorlogsverminkte

Een huurder die meent voor één van deze verminderingen in aanmerking te komen, dient hiervoor éénmalig een meldingsformulier in te vullen (daarna ontvangt u de vermindering automatisch, ook na verhuis).
Het meldingsformulier voor huurders dient voor 1 mei van het aanslagjaar teruggestuurd te worden naar de Vlaamse Belastingdienst.

Aangezien de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend aan de eigenaar (verhuurder) die deze dan dient te verrekenen met de maandelijkse huurprijs.
Meer info vindt u hier.

Huurdersbond  

De Huurdersbond verdedigt de belangen van sociale en private huurders. Zij geven juridisch huuradvies bij concrete problemen, vb. over een opzegging, de waarborg, herstellingen, indexaties...
Indien u het advies van de Huurdersbond wenst te raadplegen, kunt u terecht op hun adviespunt in Roeselare in de kantoren van het welzijnshuis.

Gasthuisstraat 10 (Welzijnshuis)
Vrije spreekuren:
Maandag van 16.30u - 18.30u
Woensdag van 10u - 12u 

Met dringende vragen kunt u terecht op het centraal secretariaat te Brugge:
Blankenbergse Steenweg 155 - 8000 Brugge
050/ 33 77 15
info@huurdersbondwestvlaanderen.be

Wetgeving

Op volgende websites vindt u een gedetailleerde uitleg over de volledige private huurwetgeving. U vindt er een antwoord op al uw vragen over het huren of verhuren van een woning: Wat zijn uw rechten en plichten als huurder of als verhuurder? Wat is de duur van een huurovereenkomst? Hoe worden de huurprijs en de lasten berekend? Wie betaalt welke kosten? Wat moet u doen bij een verandering van eigenaar of bij een geschil? Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe vlaamse huurdecreet in voege. Voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 2019 geldt deze regelgeving. Voor contracten die eerder gesloten werden blijft de oude huurwetgeving van toepassing. Informatie betreffende de wetgeving voor contracten gesloten voor 1 januari  2019 vindt u hier. Informatie betreffende de wetgeving voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2019 vindt u hier

Indien u vragen hebt, kun je steeds terecht bij de Woondienst. Voor huurgeschillen kunt u zich als huurder ook wenden tot de Huurdersbond.

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be