Leegstand

Wat is leegstand?

Een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer die langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is. Een gebouw wordt als leegstaand beschouwd wanneer de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw gedurende 12 opeenvolgende maanden.

Leegstandsregister en heffing

Als de woning of het gebouw langer dan een jaar leegstaat, wordt dit pand opgenomen in het leegstandsregister.

12 maanden na opname in het leegstandsregister heft de gemeente een belasting op de leegstaande woning of gebouw. Hooglede Lichtervelde - Moorslede - Staden - Roeselare

In bepaalde gevallen kan de belastingplichtige een vrijstelling ofopschorting van de leegstandbelasting  krijgen.

De woning of het gebouw kan uit het leegstandsregister worden geschrapt wanneer je als eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw 6 maanden opnieuw bewoond is, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw.

Hoe leegstand voorkomen en oplossen?

  • De woning of het gebouw opknappen en opnieuw in gebruik nemen

De gemeente stimuleert eigenaars hun pand terug in goede staat te brengen door te verwijzen naar de verschillende premies waarvoor de eigenaar in aanmerking kan komen. Hierna kan je de woning of het gebouw zelf terug in gebruik nemen of verhuren.

Voor de woningen en gebouwen die minder dan 4 jaar in het leegstandsregister opgenomen zijn, geldt de mogelijkheid tot het bekomen van een belastingvermindering voor renovatie-overeenkomsten. Bij zo’n lening leen je geld bij familie of vrienden om de woning te verbouwen. De persoon die je geld leent, kan genieten van een belastingvermindering.

  • De woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

Wil je je woning gaan verhuren, dan kan het sociaal verhuurkantoor misschien een oplossing zijn. Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private markt om ze na eventuele renovatiewerken tegen een redelijke huurprijs verder te verhuren.

  • De woning of het gebouw verkopen

De koper van een leegstaande woning kan een vermindering van de heffingsgrondslag voor de registratierechten bekomen, waardoor het financieel interessanter wordt om dit pand te kopen. Een 1ste voorwaarde is dat het gebouw of de woning bij de aankoop minder dan 4 jaar in het leegstandsregister is opgenomen. Bijkomende voorwaarden zijn dat de woning gerenoveerd wordt en dat de woning binnen 2 jaar na de registratie van de aankoopakte gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats.

 

Contacteer onze technisch adviseur voor meer info.

Luc Depla
luc.depla@roeselare.be
051/ 26 24 39

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be