Ongeschikt, onbewoonbaar, verwaarlozing

Ongeschikt – onbewoonbaar

Alle woningen en kamers in het Vlaamse Gewest moeten aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen. Wanneer dit niet het geval is kan een woningonderzoek aangevraagd worden bij de gemeente en kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden.

Wonen-Vlaanderen voert het technisch onderzoek van de woning uit en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

  • Ongeschikt: de woning heeft minstens 15 strafpunten. Deze strafpunten vind je terug op het technisch verslag van het woningonderzoek.

  • Onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.

Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.

Meer informatie vind je op de website van Wonen Vlaanderen.

http://2.bp.blogspot.com/-x9KFRYAY8aA/UjgZdb6i57I/AAAAAAAAB0E/eL9LEUjcmqk/s1600/tips.png

Vanaf 2020 kan de afwezigheid van dakisolatie (of geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder) volstaan om een woning ongeschikt te laten verklaren.
Klik hier voor meer info.

 

Verwaarlozing

De inventarisatie van verwaarloosde woningen en gebouwen is een bevoegdheid van het Vlaamse gewest. Een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Als uit een onderzoek ter plaatse blijkt dat de woning of het gebouw minstens 18 strafpunten behaalt op dit technisch verslag, dan is er sprake van verwaarlozing. De gewestelijke inventarisbeheerder start dan een procedure op om de woning of het gebouw op te nemen op de gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Heffing

Het is de bedoeling dat een ongeschikte, onbewoonbare of verwaarloosde woning zo snel mogelijk terug in orde wordt gebracht. Als de woning echter na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zal de eigenaar een gewestelijke heffing moeten betalen.

Daarnaast hebben de gemeentes Lichtervelde, Moorslede, Staden, Hooglede en Roeselare een eigen reglement voor ongeschikte onbewoonbare en verwaarloosde woningen, gekoppeld aan een heffing.  Dit betekent dat u voor een opgenomen woning of gebouw zowel een gewestelijk als gemeentelijke heffing ontvangt.

In sommige gevallen kan de inventarisbeheerder een vrijstelling of schorsing toekennen.

Contacteer onze technisch adviseur voor meer info.

Luc Depla
luc.depla@roeselare.be
051/ 26 24 39

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be