Proef-Wonen

WAT IS PROEF-WONEN?

Proef-Wonen creëert een woonaanbod waarbij woongelegenheden gekoppeld worden aan integrale begeleidingstrajecten. Dit houdt in dat bepaalde personen een prioriteitscode kunnen bekomen binnen de sociale huisvesting, op voorwaarde dat ze tot de doelgroep behoren en minstens één jaar door de aanmeldende dienst worden begeleid.

DOELGROEP

We onderscheiden 2 doelgroepen (alleenstaanden/koppels/gezinnen)

  • Mensen die op de woonmarkt willen komen maar onvoldoende woonervaring hebben. Zij vinden vaak moeilijk een woning, de stap naar zelfstandig wonen is soms (te) groot...
  • Mensen die reeds zelfstandig wonen, maar problemen ondervinden om op een zelfstandige manier te leven en te wonen.

VOORWAARDEN

Deze 5 voorwaarden zijn bepalend om al dan niet voor Proef-Wonen in aanmerking te komen:

  1. Voldoen aan inschrijvingsvoorwaarden sociale huur
  2. Bereidheid begeleiding te aanvaarden in de vorm van een integraal leertraject
  3. Over een zeker leerpotentieel beschikken
  4. Over voldoende zelfinzicht beschikken
  5. Gebrek aan een alternatieve/beter passende woonvorm

HOE AANMELDEN

Download hier de handleiding om kandidaten aan te melden. 
Het aanmeldingformulier zelf, vindt u hier
 

Raadpleeg de nieuwsbrieven voor meer info:

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

CONTACT

Roeselare

Tielt

Izegem

 

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be