Sociaal huren

Om u te kunnen inschrijven moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Meerderjarig zijn
 • Het netto belastbaar inkomen van drie jaar geleden mag niet hoger zijn dan:
  • € 24.852 voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • € 26.934 voor een alleenstaande gehandicapte
  • € 37.276 vermeerderd met 2.084 € per persoon ten laste voor anderen

Wanneer het inkomen drie jaar geleden te hoog was, maar in het jaar van de aanvraag onder de bovenvermelde grens is gezakt, mag de persoon toch ingeschreven worden.

 • Geen enkele persoon die op de aanvraag staat mag een woning of bouwgrond hebben in volle eigendom of vruchtgebruik, in binnenland of buitenland
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
 • Je moet bewijzen dat je Nederlands kent, of aan het leren bent

Als je een "verplichte inburgeraar" bent, moet je bereid zijn het inburgeringstraject te volgen.
Indien je wenst in te schrijven voor sociale huurwoningen, moet je een aantal documenten kunnen voorleggen.

Uitgebreide informatie betreffende de voorwaarden vindt u hier.

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel

De Mandel is een sociale huisvestingsmaatschappij en verhuurt sociale woningen in o.a. Roeselare, Ardooie, Hooglede, Gits, Lichtervelde, Staden, Westrozebeke, Oostnieuwkerke, Dadizele, Moorslede,…

Inschrijven kan via het woonloket of via De Mandel (openingsuren). De inschrijvingsformulieren kun je terugvinden op de website.

De Mandel
Groenestraat 224 -8800 Roeselare
051 23 35 00
www.demandel.be

SVK Regio Roeselare

Het SVK heeft tot doel private woningen te verhuren aan personen of gezinnen voor wie het moeilijk is op de gewone private huurmarkt een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden. De kandidaat-huurder kan zich inschrijven op de wachtlijst. De wachtlijst is gebaseerd op een puntenscore, die wordt toegekend op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je wenst te wonen.
Inschrijven kan via het woonloket of via het SVK regio Roeselare (openingsuren). De inschrijvingsformulieren kun je terugvinden op de website.

SVK Regio Roeselare
Botermarkt 2 – 8800 Roeselare
Kantoor: Motestraat 14 - 8800 Roeselare
051 35 68 86
www.svkregioroeselare.be

OCMW

Het OCMW van Hooglede verhuren een aantal woningen onder het sociaal huurstelsel. Indien je je wenst in te schrijven op de wachtlijst, kun je contact opnemen met de woondienst. De wachtlijst is gebaseerd op een puntenscore, die wordt toegekend op basis van woonnood, inkomen, anciënniteit en de regio waarin je wenst te wonen.

 

Vlaams Woningfonds

Het Vlaams Woningfonds verhuurt sociale woningen aan grote gezinnen. Het betreffen hoofdzakelijk woongelegenheden die geschikt zijn voor 5 of meer personen en die verspreid zijn over de stedelijke centra van het Vlaams Gewest.

Zitdag te Roeselare - Lokaal Gezinsbond, Iepersestraat 68 - elke dinsdag van 9u tot 12u en van 13.30u tot 16.30u

Vlaams Woningfonds West-Vlaanderen
Vlamingstraat 59 - 8000 Brugge
050 33 31 62
www.vlaamswoningfonds.be

Proef-wonen

Voor meer informatie over Proef-wonen: klik hier

 

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be