Sociaal lenen

Vlaams Woningfonds  

Bij het Vlaams Woningfonds kan je terecht voor een goedkoop hypotheciar krediet voor:

 • De aankoop van een woning/ appartement, eventueel in combinatie met het renoveren er van
 • Het behoud (in geval van een echtscheidingsprocedure/ beëindiging samenwonen) van een woning of apparetement, eventueel in combinatie met het renoveren er van
 • Het uitvoeren van werken aan een woning of appartement

Vanaf 1 september 2019 worden de toekenningsvoorwaarden van de woonkredieten van het Vlaams Woningfonds verruimd. Een belangrijke wijziging zijn de hogere maximum toegelaten verkoopwaarden van de woningen in diverse steden en gemeenten. Afhankelijk van de ligging van de woning of appartement stijgt de toegelaten verkoopwaarde met 10% of 20% (Roeselare 10%!)

Voorts wordt de bijkomende verhoging die is voorzien voor een kind jonger dan 6 uitgebreid naar alle kinderen jonger dan 6 jaar. 

Bij het Vlaams Woningfonds kan men lenen tot 100% van de aankoopprijs. Vanaf september 2019 kan eventueel ook worden bijgeleend voor de registratierechten en notariskosten! De rentevoet is zeer gunstig en niet afhankelijk van de looptijd van het krediet. 

Andere belangrijke troeven:

 • Beperkte dossierkost en lagere kredietaktekosten
 • Kosteloze schatting
 • Geen bancaire verplichtingen
 • Lenen voor verbouwingen zonder reserveringskosten 

Klik hier om de folder te bekijken!

Vlaams Woningfonds
Brugsesteenweg 221 - 8800 Roeselare
051/ 43 19 45

Vlaamse Woonlening  

De Vlaamse Woonlening kent sociale hypothecaire leningen (vanaf 1.31%)  toe aan personen met een bescheiden inkomen.
Voor zover u aan een aantal voorwaarden voldoet en er voldoende budget is, kan u een Vlaamse Woonlening aanvragen bij de VMSW:

 • Om een sociale koopwoning te kopen
 • Om een woning te kopen (ook een 'koop op plan is mogelijk)
 • Om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • Om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • Om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

Aanvraag Vlaamse Woonlening via SHM De Mandel.

Meer info:
Huisvestingsmaatschappij De Mandel
Groenestraat 224 - 8800 Roeselare
051/ 23 35 00

West-Vlaamse Kredietmaatschappijen 

De West-Vlaamse Kredietmaatschappijen zijn erkend door de Vlaamse regering voor het afsluiten van sociale woonkredieten aan personen die nog geen woning in eigendom hebben. Er zijn geen grenzen gesteld aan het inkomen.

Voordelen:

 • Geen dossierkosten
 • Gehalveerd ereloon voor notariële leningsakte.
 • € 302.50 extra vermindering op notariële aankoopakte bij verminderd registratierecht

Uitgebreide informatie betreffende een sociaal woonkrediet bij de West-Vlaamse kredietmaatschappijen vindt u hier

Meer info:

De Meiboom - Voor Ons Volk
Torenstraat 2 – Roeselare
051/ 20 06 11
info@demeiboom-eigenhuis.be
www.demeiboom-eigenhuis.be

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be