Sociaal lenen

Vlaams Woningfonds  

Het Vlaams Woningfonds kent sociale hypothecaire leningen toe aan personen en gezinnen met een bescheiden inkomen.
Het Vlaams Woningfonds kent leningen toe voor:

 • de aankoop van een woning of appartement
 • werken aan een woning (dit kan ook in tweede rang)
 • een nieuwbouw
 • de terugbetaling van bestaande hypothecaire leningen (onder bepaalde voorwaarden)
 • de aankoop van een bouwgrond (onder bepaalde voorwaarden).

Voordelen:

 • Lage rentevoet (vanaf 2% tot 2,07%)
 • Ereloon voor de leenaktekosten wordt gehalveerd.
 • Ereloon voor aankoopaktekosten wordt verminderd met €250 indien klein beschrijf.

Uitgebreide informatie betreffende een lening bij het Vlaams Woningfonds West-Vlaanderen vindt u hier

Brugsesteenweg 221, Roeselare (tel. 051 43 19 45). 

www.vlaamswoningfonds.be
 

Vlaamse Woonlening  

De Vlaamse Woonlening kent sociale hypothecaire leningen (vanaf 1.31%)  toe aan personen met een bescheiden inkomen.
Voor zover u aan een aantal voorwaarden voldoet en er voldoende budget is, kan u een Vlaamse Woonlening aanvragen bij de VMSW voor:

 • Aankoop van een sociale koopwoning
 • Renovatie met aankoop van een woning
 • Renovatie, verbetering of aanpassing van de eigen woning
 • Bouwen van een eigen woning
 • Bijkomende kredieten als u al een lening van de VHM/VMSW heeft

Aanvraag Vlaamse Woonlening via SHM De Mandel.

 

West-Vlaamse Kredietmaatschappijen 

De West-Vlaamse Kredietmaatschappijen zijn erkend door de Vlaamse regering voor het afsluiten van sociale woonkredieten aan personen die nog geen woning in eigendom hebben. Er zijn geen grenzen gesteld aan het inkomen.
Voordelen:

 • Geen dossierkosten.
 • Gehalveerd ereloon voor notariële leningsakte.
 • 250 Euro extra vermindering op notariële aankoopakte bij verminderd registratierecht

Uitgebreide informatie betreffende een sociaal woonkrediet bij de West-Vlaamse kredietmaatschappijen vindt u hier

In regio Roeselare zijn volgende West-Vlaamse Kredietmaatschappijen actief:
Leenmaatschappij Arrondissement Roeselare
Iepersestraat 32/1 - 8800 Roeselare
051 20 56 70
info@leenmaatschappij.be
www.leenmaatschappij.be
De Meiboom - Eigen Huis
Torenstraat 2 – Roeselare
051 20 06 11
info@demeiboom-eigenhuis.be
www.demeiboom-eigenhuis.be

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be