Sociaal lenen

Vlaams Woningfonds  

Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

 • De aankoop of behoud van een woning of appartement, eventueel gecombineerd met werken
 • Werken aan een woning of appartement 

Algemene voorwaarden:

 • Lage rentevoet van 2% (kan wijzigen in functie van je inkomen en gezinssamenstelling)
 • Een minimum aan eigen middelen is noodzakelijk (notariskosten kunnen niet mee geleend worden)

Uitgebreide informatie betreffende een lening bij het Vlaams Woningfonds West-Vlaanderen vindt u hier

Vlaams Woningfonds
Brugsesteenweg 221 - 8800 Roeselare
051/ 43 19 45

Vlaamse Woonlening  

De Vlaamse Woonlening kent sociale hypothecaire leningen (vanaf 1.31%)  toe aan personen met een bescheiden inkomen.
Voor zover u aan een aantal voorwaarden voldoet en er voldoende budget is, kan u een Vlaamse Woonlening aanvragen bij de VMSW:

 • Om een sociale koopwoning te kopen
 • Om een woning te kopen (ook een 'koop op plan is mogelijk)
 • Om een woning te kopen en te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • Om de eigen woning te renoveren, te verbeteren of aan te passen
 • Om een woning te behouden (bijvoorbeeld na een echtscheiding)

Aanvraag Vlaamse Woonlening via SHM De Mandel.

Meer info:
Huisvestingsmaatschappij De Mandel
Groenestraat 224 - 8800 Roeselare
051/ 23 35 00

West-Vlaamse Kredietmaatschappijen 

De West-Vlaamse Kredietmaatschappijen zijn erkend door de Vlaamse regering voor het afsluiten van sociale woonkredieten aan personen die nog geen woning in eigendom hebben. Er zijn geen grenzen gesteld aan het inkomen.

Voordelen:

 • Geen dossierkosten
 • Gehalveerd ereloon voor notariële leningsakte.
 • € 302.50 extra vermindering op notariële aankoopakte bij verminderd registratierecht

Uitgebreide informatie betreffende een sociaal woonkrediet bij de West-Vlaamse kredietmaatschappijen vindt u hier

Meer info:

De Meiboom - Voor Ons Volk
Torenstraat 2 – Roeselare
051/ 20 06 11
info@demeiboom-eigenhuis.be
www.demeiboom-eigenhuis.be

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be