woonbeleid

Lokaal woonoverleg

Dit is een overleg tussen de gemeente, het OCMW en de lokale woonactoren (De Mandel, SVK, …). Hier worden sociale woonprojecten besproken en op elkaar afgestemd. Vanuit het lokaal woonoverleg werken we aan de opmaak van een lokaal woonplan en de eventuele opmaak van een lokaal toewijzingsreglement. Het lokaal woonoverleg heeft een adviserende functie t.a.v. de bestuursorganen van de verschillende partners.

Woonplan

De lokale besturen beschikken over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale opportuniteiten. De gemeenten beschikken dus over de vrijheid én de verantwoordelijkheid om een eigen woonbeleid op maat te ontwikkelen. Een lokaal woonplan is dus een uitstekend middel voor de lokale beleidsmakers om hun beleidskeuzes tot uiting te brengen, en dit zowel aan de eigen inwoners als aan andere overheden en actoren. In dit lokaal woonplan kunnen voorstellen voor acties en concrete projecten gekaderd worden in een visie op (middel)lange termijn, zodat inspanningen beter kunnen worden gedoseerd en de beschikbare middelen en personeel efficiënter kunnen worden ingezet. De lokale besturen kunnen in dit woonplan ook een speciale plaats voorzien voor de realisatie of de renovatie van sociale woonprojecten.

Een woonplan vormt het eindresultaat van een planningsproces door de verschillende lokale woonactoren, dat - vertrekkende vanuit de kennis en analyse van de bestaande toestand - in een aantal stappen komt tot prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

Woondienst Regio Roeselare - alle rechten voorbehouden
Webdesign & ontwikkeling: info@webwaardig.be